Het nieuw fiscale stelsel kent geen penshonado-regeling meer. De Nederlands Antilliaanse penshonado-regeling is per 1 januari 2011 vervallen.

Voor belastingplichtigen die op 31 december 2010  als penshonado bij de Belastingdienst bekend zijn geldt wel een overgangsregeling. Op grond van de overgangsregeling kunnen zij tot 1 januari 2015 gebruik maken van de penshonado-regeling.

Vanaf het belastingjaar 2015 worden penshonado’s hetzelfde belast als alle andere binnenlands belastingplichtigen. De overgangsregeling voor penshonado’s kent wel enkele wijzigingen.
 

  • Tot en met 2010 bestonden er 2 tarieven voor penshonado’s, een 5% en een 10%-tarief. Vanaf 1 januari 2011 geldt voor alle penshonado’s het 10%-tarief.
  • Het 10%-tarief geldt voorzover de belastbare som bestaat uit opbrengsten van buitenlandse bronnen en voor zover dat samen met de overige bestanddelen van de belastbare som meer bedraagt dan USD 26.396,-;
  • Penshonado’s konden tot 1 januari 2011 kiezen voor toepassing van het normale tarief over een inkomen van maximaal USD 243.934,-. Dat kan na deze datum nog steeds, alleen geldt er een normaal tarief van 30,4% in plaats van het schijventarief zoals dat tot en met 2010 gold. Dat tarief geldt uiteraard ook voor inkomen dat niet onder de penshonado-regeling valt.
  • Net als voor andere binnenlands belastingplichtigen geldt ook de gewijzigde belastingberekening en premieheffing voor penshonado’s. Zie onder Tarieven en belastingvrije bedragen.

Voor zover van toepassing geldt:

  • De penshonado heeft vanaf 2011 recht op een rentevrijstelling van USD 5.000,-;
  • De penshonado heeft vanaf 2011 recht op een dividendvrijstelling van USD 5.000,-.
  • Met ingang van 2011 heeft de penshonado recht op de belastingvrije som, de ouderentoeslag en de kindertoeslag.