Om aangifte te kunnen doen voor de inkomstenbelasting ontvangt u jaarlijks in januari een aangiftebiljet. Dit geldt zowel voor binnenlands als buitenlands belastingplichtigen. Na ontvangst van de aangifte heeft u 2 maanden de tijd om de aangifte in te dienen. Er bestaat ook een mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor het indienen van de aangifte. Dit moet u in ieder geval doen voor het verstrijken van de datum waarop u de aangifte moet indienen.

Bij het aangiftebiljet ontvangt u ook een toelichting op de aangifte. In principe wordt deze op Bonaire in het Nederlands verstrekt en op Saba en Sint Eustatius in het Engels. Een toelichting in het Papiaments kunt u downloaden van deze website of ophalen bij het Belastingkantoor op Bonaire.

Nadat u aangifte heeft gedaan, heeft de Belastingdienst drie jaar de tijd de aangifte af te handelen en een aanslag op te leggen. De termijn van drie jaar begint op 1 januari na afloop van een kalenderjaar.

Als u vragen heeft helpt de Belastingdienst u bij het doen van aangifte. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het geven van hulp bij het invullen van de aangifte. De hulp bij aangifte is bedoeld voor particulieren. Ondernemers moeten zich wenden tot een belastingadviseur. De voorwaarden om in aanmerking te komen en verdere inlichtingen hieromtrent kunt u altijd opvragen bij de Belastingdienst.

Indien u niet op tijd aangifte doet of helemaal geen aangifte doet, kan een verzuimboete worden opgelegd. Als u geen aangifte heeft ingediend, zal de aanslag ambtshalve worden opgelegd. Daarbij wordt de hoogte van uw inkomen in alle redelijkheid geschat, mede aan de hand van gegevens die ter beschikking staan.

Heeft u geen aangifte ontvangen, maar denkt u dat u wel belasting verschuldigd bent of dat u recht hebt op een teruggave, dan moet u een aangiftebiljet aanvragen. Als u belasting verschuldigd bent, dient u uiterlijk 15 juli na afloop van het jaar waarover u belasting moet betalen een aangiftebiljet aan te vragen. U kunt ook een aangiftebiljet downloaden van de website en op tijd indienen.


Wisselkoers

Hieronder vindt u de gemiddelde Euro/US dollarkoers die de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) hanteert. De koers is de douanewaarde die de (Europees) Nederlandse douane hanteert bij in het vrije verkeer brengen van goederen in (Europees) Nederland. De douanewaarde is in Euro’s uitgedrukt en wordt maandelijks vastgesteld.
B/CN rekent de maandkoers om naar Amerikaanse dollars. In een kalenderjaar tellen we de omgerekende maandkoersen op en delen we die door 12 om de Euro/US dollarkoers te bepalen. De douanekoers is te vinden op de volgende link; www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/wisselkoersen/.

Kalenderjaar
1 Euro=1 USD
2011
1.3908
2012
1.2852
2013
1.3306
2014
1.3415
2015
1.1109
2016
1.1090
2017 1.1196
2018 1.1847


Deze koers is leidend. U kunt ook de dagkoers van uw transactie(s) gebruiken. Hetzelfde geldt voor andere valuta’s. De wisselkoers moet dan wel reëel/aanvaardbaar zijn.

 

 

 

Naar boven