Buitengewone lasten – Studiekosten

Studiekosten van uzelf en/of van uw echtgenoot  
Let op! Indien u voor uw studie of opleiding op een ander eiland van Caribisch Nederland of in het buitenland verblijft, kunt u 75% van de verblijfskosten aftrekken.

Let op! Voordat u de studiekosten aftrekt, moet u de studiekosten verminderen met de eventuele tegemoetkoming of vergoeding van derden, bijvoorbeeld van de werkgever.