Persoonlijke lasten - Lijfrente

Hierbij kunt u vermelden uitkeringen van lijfrente, pensioenen, en andere periodieke uitkeringen die bij de genieter belaste inkomsten zijn.

Let op! De aftrek van betaalde periodieke uitkeringen die de tegenwaarde van een prestatie vormen, is slechts toegestaan indien meer is betaald aan periodieke uitkeringen dan de prestatie welke daarvoor is ontvangen.

Let op! De aftrek van betaalde periodieke uitkeringen die geen tegenwaarde van een prestatie vormen, is niet toegestaan indien de uitgaven zijn gedaan aan bijvoorbeeld de volgende verwanten:

• (achter)(klein)kinderen

• echtgenoten van deze kinderen

• (groot)ouders

• (half)broers en (half)zusters en hun echtgenoten Voor de duidelijkheid: als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgenoot, dan kunt u de uitkeringen aftrekken. Het bedrag dat u als alimentatie heeft betaald voor uw gebrekkige kinderen, kunt u aftrekken als buitengewone lasten. Zie hierna vraag Buitengewone Lasten in de aangifte.