Gebruikersvoorwaarden

De Belastingdienst Caribisch Nederland gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving.

Uw privacy

Als u vragen hebt, kunt u terecht bij onze balie of bellen met onze algemeen telefoonnummer dat is te vinden op de contact pagina. Bij telefonische beantwoording van vragen, maken we zoveel mogelijk gebruik van de informatie die bij ons beschikbaar is. Omdat veel van deze gegevens persoonlijk zijn, vinden we het belangrijk om na te gaan of we de juiste persoon spreken. Zodat de informatie alleen terecht komt bij de mensen die daar recht op hebben. Daarom vragen we u bij een bezoek aan onze balies om een geldig identiteitsbewijs (o.a. een sedula). En als u belt met een vraag waarvoor we in uw persoonlijke gegevens moeten kijken, vragen wij u eerst gegevens te noemen die alleen u weet.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens die u achterlaat op onze website?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Als u bijvoorbeeld op onze website uw naam en adres invult voor het toezenden van een formulier, gebruiken wij deze gegevens niet om u ook andere formulieren te sturen.

Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens BES). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt achtergelaten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.


Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Voor de meting van web statistieken verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox of Google Chrome), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u hebt bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.


Het gebruik van online portaal

U bent zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en prestaties van uw eigen computersystemen. Problemen met deze systemen ontslaan u niet van de verplichting om op tijd aangifte te doen. Wacht niet tot de laatste inleverdatum met het versturen van uw aangifte.

De Belastingdienst Caribisch Nederland is verantwoordelijk voor zijn eigen systemen en zorgt voor optimale beschikbaarheid daarvan. In het uiterste geval dat door een storing in de systemen van de Belastingdienst Caribisch Nederland waardoor het redelijkerwijs niet meer mogelijk is de aangifte op tijd (aan de balie) in te dienen, wordt er een passende oplossing gevonden voor de situatie.

Rond alle bedragen in de aangifte op hele US Dollars af, ook daar waar het systeem dit niet aangeeft. U mag daarbij in uw voordeel afronden.

Als u uw gebruikersnaam, wachtwoord of beide kwijt bent, moet u nog steeds binnen de aangiftetermijn aangifte doen. Door bijvoorbeeld een papieren aangiftebiljet in te dienen. De uiterste inleverdatum vind u op de uitnodiging voor het doen van uw aangifte. Als u door het kwijtraken van uw gebruikersnaam, wachtwoord of beide niet op tijd aangifte kunt doen, riskeert u een boete.

De aangifte is ingediend op het moment dat de aangifte bij de Belastingdienst Caribisch Nederland is binnengekomen en als zodanig is ontvangen. De datum van indiening vindt u terug op de laatste pagina onderaan op de door u ingediende online aangifte onder de onderdelen Verzamelstaat en Bijlagen.