Met ingang van 1 januari 2015 is de inkomstenbelasting op enkele punten gewijzigd.

De belangerijkste veranderingen zijn:
Vanaf het belastingjaar 2015 worden penshonado’s hetzelfde belast als alle andere binnenlands belastingplichtigen.

  • de tariefstructuur is vereenvoudigd;
  • het toptarief is verlaagd;
  • inkomsten uit verhuurde onroerende zaken worden niet meer belast in de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2015 worden onroerende zaken belast in de Vastgoedbelasting. De eigen woning (hoofdverblijf van de eigenaar) is daarbij vrijgesteld van vastgoedbelasting;
  • Een vrijstelling voor rente-inkomsten en voor dividendinkomsten van USD 5.000.

Net als voorheen worden samen met de inkomstenbelasting ook premies volksverzekeringen  geheven. Het betreft premies voor de algemene ouderdomsverzekering (AOV), algemene weduwe-en wezenwet (AWW) en de premie voor de zorgverzekering. Door de invoering van de zorgverzekering wordt geen premie AVBZ meer geheven.