De online aangifte portalen zijn op zaterdag 16-02-2019 tijdelijk buiten gebruik
Er vinden op dat moment geplande onderhoudswerkzaamheden plaats. De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag 16-02-2019 van 08:00 tot 20:00.

U kunt gedurende dit onderhoud geen online aangiftes indienen. Alle aangifte-informatie die u voor de start van de werkzaamheden heeft ingevoerd blijft opgeslagen. U kunt dus na het onderhoud weer verder met uw online aangifte.

Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor eventuele overlast die u ervaart gedurende deze onderhoudsperiode.

The online tax declaration portals will be temporarily out of order on Saturday 16-02-2019
On this day scheduled maintenance work is taking place. The maintenance work will take place on Saturday 16-02-2019 from 08:00 to 20:00.

You can not submit online tax declarations during this maintenance period. All declaration information that you have added before the start of the work will be saved. So you are able to continue with your online tax declaration, after the maintenance work has finished.

We offer you our apologies for any inconvenience you may experience during this maintenance period.

 

Inloggen Inkomstenbelasting 2018 / Login Income Tax 2018

Login op de online aangifte inkomstenbelasting

Login to the online income tax return