Eigenaren van een NV of BV met een Vewstiegngsplaatsbeschikking hebben in mei een uitnodiging ontvangenvoor het inleveren van de jaarrekening inclusief bijlagen:
 
  • U wordt verzocht de jaarrekening en bijlagen in te dienen voor 1 oktober 2012. Ook als er geen dividend is uitgekeerd in 2011.
  • Naast de gebruikelijke toelichting op de Balans en Verlies & Winstrekening wordt ook  u gevraagd om:
  • toelichtingen betreffende specificaties balansposten ABB en LB
  • een opgaaf van het salaris  van de directeur grootaandeelhouder en de meest verdienende werknemer
  • een opgaaf van de uitgekerde devidenden
  • Er Staat een uitstelregeling en uitstelformulier op onze website. Individuele belastingplichtigen kunnen 3 maanden uitstel krijgen. kantoren kunnen 6 maanden uitstel krijgen

De opbrengstbelasting is een nieuws belasting voor de BES-eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Opbrengstbelasting wordt geheven over uitdelingen van lichamen.

Vraag en Antwoord

  • Waarover wordt opbrengstbelanting geheven?
  • How wordt de opbrengstbelasting betaald?

De opbrengstbelasting heeft tot doel (winst)uitkeringen van lichamen aan rechthebbenden bij een dergelijk lichaam te belasten.

Met lichamen worden bedoeld niet-natuurlijke personen, bijvoorbeeld een NV of een stichting. Bij 'Wie is belastingplichtig [..]' is een lijst opgenomen van veel voorkomende lichamen.


Met rechthebbenden worden onder meer aandeelhouders bedoeld. Bij 'Wie is belastingplichtig [..]' staat ook hiervan een overzicht.

(Winst-)uitkeringen worden opbrengsten genoemd.

De opbrengstbelasting wordt ingehouden door het lichaam op het moment dat een opbrengst aan een rechthebbende ter beschikking wordt gesteld. Het lichaam draagt de belasting vervolgens af aan de Belastingdienst.