Zoals in de introductieparagraaf omschreven heft én int de Belastingdienst de loonbelasting en alle premies. Dus ook de premies ZV, OV en Cessantia. Waar u voor 1 januari 2011 bij meerdere instanties zoals de ontvanger, SVB of Landsontvanger moest zijn kunt u nu al deze zaken bij één loket afhandelen.

Let wel, u moet alleen bij de Belastingdienst zijn voor het doen van aangifte en het betalen van de loonbelasting en de premies zoals hiervoor genoemd. Indien u vragen heeft over uitkeringen op grond van de ZV, de OV of de cessantia moet u zich melden bij het RCN.

Voor vragen over voorzieningen en uitkeringen op grond van de zorgverzekering moet u zich melden bij het Zorgkantoor.