De te betalen vastgoedbelasting bedraagt effectief 0,8% van de waarde van de onroerende zaak. ( 4% rendement x 20% tarief). Voor hotels geldt een verlaagd tarief van 0,4%. (4% rendement x 10% tarief)

Voor de jaren 2011 en 2012 geldt een extra verlaging van het tarief van 0,2%. Dit omdat de aanslag 2011 tegelijk met de aanslag 2012 wordt opgelegd. Ook is met ingang van 2011 de eerste USD 50.000 van de waarde van tweede woningen van particulieren vrijgesteld van vastgoedbelasting. De verschuldigde vastgoedbelasting over 2011 en 2012 wordt dus als volgt:

Stel u bezit een onroerende zaak (bv een verhuurde winkel, geen tweede woning) met een waarde van USD 200.000. Over de jaren 2011 en 2012 betaalt u daarover effectief 0,6% vastgoedbelasting (= USD 1200) of – als het een hotel betreft - 0,2% (= USD 400).

Vanaf 2013 betaalt u elk jaar effectief 0,8% vastgoedbelasting (= USD 1600) of – als het een hotel betreft – 0,4% (= USD 800).

Als sprake is van een tweede woning met een particuliere eigenaar wordt de eerste 50.000 waarde vrijgesteld. In dit voorbeeld zou dan USD 150.000 worden belast. Over de jaren 2011 en 2012 zou dan USD 900 moeten worden betaald (0,6% van USD 150.000) en vanaf 2013 elk jaar USD 1200 (0,8% van USD 150.000).