U kunt voor de vastgoedbelasting een fiscaal vertegenwoordiger aanstellen. De fiscaal vertegenwoordiger neemt dan uw rechten en verplichtingen over. De waardebeschikking en de aanslag vastgoedbelasting worden door de Belastingdienst aan uw fiscaal vertegenwoordiger toegestuurd. De fiscaal vertegenwoordiger moet de aanslag betalen en is bevoegd het betaalde bedrag op u te verhalen. Hij kan ook namens u gemotiveerd bezwaar maken. Als u een fiscaal vertegenwoordiger aanwijst dient u dit schriftelijk te melden bij de Belastingdienst/Caribisch Nederland. In de mededeling dient u de gegevens van de fiscaal vertegenwoordiger te vermelden zoals naam, adres en CRIB nummer. Tevens moet u een verklaring van de fiscaal vertegenwoordiger meesturen waaruit blijkt dat deze instemt met de aanwijzing als fiscaal vertegenwoordiger. De fiscaal vertegenwoordiger moet op de BES eilanden wonen of gevestigd zijn.