De te betalen vastgoedbelasting kent op dit moment 4 verschillende tarieven, Er is onderscheid gemaakt tussen de hotelsector en de niet-hotelsector. Bovendien is er onderscheid gemaakt tussen de belastingjaren 2011 en 2012 aan de ene kant, en de latere jaren aan de andere kant. Schematisch weergegeven worden de volgende effectieve tarieven gehanteerd:

   Hotels Overig
2011 & 2012 0,2% 0,6%
Andere jaren 0,4% 0,8%

De reden dat er voor 2011 en 2012 een korting van 0,2 procentpunten wordt verleent is omdat in 2011 en 2012 de aanslagen tegelijkertijd worden opgelegd.

Ook is met ingang van 2011 de eerste USD 50.000 van de waarde van tweede woningen van particulieren worden vrijgesteld van vastgoedbelasting. 

Toelichting
Stel u bezit een onroerende zaak met een waarde van USD 200.000. Over de jaren 2011 en 2012 betaalt u daarover 0,6% vastgoedbelasting (= USD 1200) of – als het een hotel betreft - 0,2% (= USD 400). Vanaf 2013 betaalt u elk jaar 0,8% vastgoedbelasting (= USD 1600) of – als het een hotel betreft – 0,4% (= USD 800). Als sprake is van een tweede woning met een particuliere eigenaar wordt de eerste USD 50.000 waarde vrijgesteld. In dit voorbeeld zou dan USD 150.000 worden belast. Over de jaren 2011 en 2012 zou dan USD 900 moeten worden betaald (0,6% van USD 150.000) en vanaf 2013 elk jaar USD 1200 (0,8% van USD 150.000).