Ministerie van Financien

Aangifte doen voor de inkomstenbelasting

Om aangifte te kunnen doen voor de inkomstenbelasting ontvangt u jaarlijks in januari een aangiftebiljet. Dit geldt zowel voor binnenlands als buitenlands belastingplichtigen. Na ontvangst van de aangifte heeft u 2 maanden de tijd om de aangifte in te dienen. Er bestaat ook een mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor het indienen van de aangifte. Dit moet u in ieder geval doen voor het verstrijken van de datum waarop u de aangifte moet indienen.

U hoeft geen bijlagen bij de aangifte te voegen. Mocht uw aangifte vragen oproepen of om een andere reden nader bekeken worden, dan zal de Belastingdienst de benodigde gegevens bij u opvragen. U moet de stukken die aan de aangifte ten grondslag liggen dus wel bewaren.

Bij het aangiftebiljet ontvangt u ook een toelichting op de aangifte. In principe wordt deze op Bonaire in het Nederlands verstrekt en op Saba en Sint Eustatius in het Engels. Een toelichting in het Papiaments kunt u downloaden van deze website of ophalen bij het Belastingkantoor op Bonaire.

Nadat u aangifte heeft gedaan, heeft de Belastingdienst drie jaar de tijd de aangifte af te handelen en een aanslag op te leggen. De termijn van drie jaar begint op 1 januari na afloop van een kalenderjaar. De aanslag over 2011 moet dus uiterlijk op 31 december 2014 gedagtekend zijn. De termijn van drie jaar wordt verlengd met het aan u verleende uitstel voor het indienen van de aangifte.

Als u vragen heeft helpt de Belastingdienst u bij het doen van aangifte. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het geven van hulp bij het invullen van de aangifte. De hulp bij aangifte is bedoeld voor particulieren. Ondernemers moeten zich wenden tot een belastingadviseur. De voorwaarden om in aanmerking te komen en verdere inlichtingen hieromtrent kunt u altijd opvragen bij de Belastingdienst.

Indien u niet op tijd aangifte doet of helemaal geen aangifte doet, kan een verzuimboete worden opgelegd. Als u geen aangifte heeft ingediend, zal de aanslag ambtshalve worden opgelegd. Daarbij wordt de hoogte van uw inkomen in alle redelijkheid geschat, mede aan de hand van gegevens die ter beschikking staan.

Heeft u geen aangifte ontvangen, maar denkt u dat u wel belasting verschuldigd bent of dat u recht hebt op een teruggave, dan moet u een aangiftebiljet aanvragen. Als u belasting verschuldigd bent, dient u uiterlijk 15 juli na afloop van het jaar waarover u belasting moet betalen een aangiftebiljet aan te vragen. U kunt ook een aangiftebiljet downloaden van de website en op tijd indienen.

 

 

Naar boven