Verdragslanden

Hier vult u de ingehouden bronheffing op spaargelden uit verdragslanden in.

Verdragslanden zijn o.a. Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de Verenigde Staten van Amerika.